Privacyverklaring

T.C. De Kamme vzw
1950 Kraainem
www.tennisdekamme.be
 

PRIVACYBELEID T.C. DE KAMME vzw

Versie 24 Mei 2018 

Informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

T.C. De Kamme vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden, die verzameld worden via de schriftelijke inschrijvingen of via de website.

Bij de inschrijving worden volgende gegevens geregistreerd:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Nationaliteit
  • Telefoonnummer
  • GSM nummer
  • E-mailadres
     

1° Deze gegevens worden geregistreerd in de Elit-applicatie van Tennis Vlaanderen. Ze worden gebruikt voor de ledenadministratie, sportongevallenverzekering, wedstrijdresultaten, ed.

Dit valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Tennis Vlaanderen.

Ieder lid kan zijn persoonsgegevens raadplegen en aanpassen via de website van Tennis Vlaanderen.
 

2° Deze gegevens worden eveneens in een Excel bestand bijgehouden door T.C. De Kamme en gebruikt voor :

- het versturen van brieven en mailings aangaande de activiteiten van de club,

- de publicatie van de jaarlijkse ledenlijst die de onderlinge communicatie met de andere leden moet vergemakkelijken.

Ieder lid kan op elk ogenblik vragen geen brieven of mails te krijgen en niet opgenomen te worden op de ledenlijst.
 

Toestemming voor de verwerking

Door u in te schrijven bij T.C. De Kamme, geeft u ook toestemming voor het verwerken van je gegevens in de lijn met deze Privacyverklaring.

Indien u jonger bent dan 16 jaar, moet deze toestemming gegeven worden door uw ouder of voogd. 
 

Wijzigen van deze privacyverklaring

Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij ze op onze website plaatsen. Indien nodig zullen wij de leden vragen of zij akkoord gaan met deze wijziging. 
 

Vragen?

Indien u vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door T.C. De Kamme vzw, of wanneer u correcties wil aanbrengen, neem contact op met iemand van het bestuur.