Verificatie
Los onderstaande oefening op vooraleer op "opslaan" te klikken.
een - = nul
Los dit wiskundig vraagstukje op en geef de oplossing in cijfers in. Bijvoorbeeld: voor "twee plus vier =?" geef je "6" in.